- معذرت میخوام از هرکی که ستاره طلائیم برای این پست توی وبش روشن میشه!

+چرا؟

-چون این فقط یه دلنوشته الکیه

+چته؟

-هیچی، فقط یجوریم:(

+چجوری؟

-احساس بدی دارم، خیلی سریع داره میره! خیییلی

+چی؟

-زندگی، آدما، دنیا، من، عمرم

+کجا سریعه؟ زجر کش شدم تا الان برسه

-یه لحظه بیا پشت پنجره ی عمرت بایست!

+اومممم

-هوم؟

+خیلی سریعه

-آره، خیلی :(

+چقدر تو این چرخه  ی سریع، بی تاثیری تو!

-هععععی، کاش بمیرم قبل مردنم

+کاش

سین سکوت محض

:مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها